อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ อัตรา

 

...............................

 

...............................

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
27 พ.ย. 66 – 16 ก.พ. 66
สอนเสริมและสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6
 
4 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
9 ธ.ค. 66

สนามสอบ TCAS นักเรียนชั้น ม.6

 
25 ธ.ค. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาส
 
10 - 16 ม.ค. 67
กิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 
17 - 19 ม.ค. 67
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3
 
24 – 26 ม.ค. 67
ประชุมผู้ปกครอง
Classroom Meeting
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
29 ม.ค. 67 - 9 ก.พ. 67
รับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
 

ปฏิทินวิชาการ

 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2565
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565