อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2564
สอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 (ออนไลน์)
 
29 พ.ย. 2564
เปิดเรียน ON SITE
สลับสัปดาห์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2565
สอบปลายภาคเรียน 2/2564

 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2562