อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
ตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
 
 
 
 
 
 
 
 
13 มิ.ย. - 5 ส.ค. 2565
นร. ม.2,3,5,6
สอบซ่อมกรณีพิเศษ
 
11 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
18 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯและห้องสมุด
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2564
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565