อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชวินิตบางเขน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
17 พ.ค. 2565
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
 
12 มิ.ย. 2565
ประชุมผู้ปกครอง นร. ม.1-6
ภาคเรียนที่ 1/2565
 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2563
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565